FEGUŠ FILM

Think outside the box

facebook

youtube

dailymotion

about & contact

samples

PROMOTIONAL

© Fegus Film 2015

Panem Nostrum Quotidianum

5 min | Short| December 2014 (Slovenia)

How to present the whole slovenian franciscan province in 5 minutes? Think outside the box. Don't tell anything, just show it.

Kako predstaviti slovensko frančiškansko provinco v petih minutah? Razmišljaj izven okvirjev. Ničesar ne povej, samo pokaži.

Directed and written by: Matjaž Feguš

Produced and cowritten by: Andraž Arko OFM

Music by: Anton Arko

 

Rogatec - Crossroad of History

4 min | Short | May 2010 (Slovenia)

Rogatec, stisnjen med Donačko goro in reko Sotlo je že od nekdaj privlačil človeka in tudi ohranil dragocene zgodbe, ki sta jih skozi tisočletja zapisovala narava in kultura tukajšnjih prebivalcev.

Directed by: Matjaž Feguš

Produced by: Nives Bukšek