FEGUŠ FILM

Think outside the box

facebook

youtube

dailymotion

about & contact

samples

EXPERIMENTAL

2 min | Short | January 2010 (Slovenia)

© Fegus Film 2015

1225 - Canticle of the Sun / Hvalnica stvarstva

5 min | Experimental, Animation | December 2010 (Slovenia)

The Canticle of the Sun is a song composed by Saint Francis of Assisi. The Canticle in its praise of God thanks Him for such creations as "Brother Fire" and "Sister Water". It is an affirmation of Francis' personal theology. This animation is a short visual expression of Francis' praise of the creation and God Creator himself.

Hvalnica stvarstva je pesnitev sv. Frančiška Asiškega. V njej hvali Svarnika v njegovih stvaritvah. Te imenuje "brat" ali "sestra". Kratka animacija je ekspesija Frančiškove hvalnice Bogu, ki jo izraža skozi stvarstvo.

Directed and animated by: Matjaž Feguš

Great Love of little Rings /

Velika ljubezen majnih prstančkov

3 min | Animation, Short | March 2010 (Slovenia)

This short animation shows little conflicts between two rings which leads to expression of love to each other. It's an analogy of daily life of engaged and married couples. The rings were modeled after real engagement rings.

Kratka animacija prikazuje drobne nesporazume med dvema prstanoma, ki privedejo do izraza ljubezni. Filmček je analogija vsakdana kot ga doživljajo zaročeni in poročeni pari. Prstana sta bila modelirana po resničnih zaročnih prstanih.

Directed and animated by: Matjaž Feguš

 

Time and Being / Čas in biti

To understand our life we must learn how to understand time given to us. Every line drawn with the pencil represents a choice we make at a certain time. As whole, our life is like a picture drawn by ourselves.

Da bi razumeli naše življenje, moramo razumeti čas, ki nam je odmerjen. Vsaka poteza, narisana s svinčnikom, predstavlja odločitev, ki jo naredimo v določenem času. Kot celota je naše življenje podobno risbi, ki jo rišemo sami.

Directed by: Matjaž Feguš

Cast: Barbara Trkov