FEGUŠ FILM

Think outside the box

facebook

youtube

dailymotion

about & contact

samples

DOCUMENTARIES

12 min | Documentary, Short | October 2014 (Slovenia)

35 min | Documentary, Short | April 2014 (Slovenia)

© Fegus Film 2015

500 - the history of franciscans in Slovenia

Franciscans came from Bosnia to Slovenia 500 years ago. This is their story.

Zgodovina frančiškanov v Sloveniji sega 500 let v preteklost, ko so se v begu pred Turki pomikali na slovensko ozemlje.

Directed by: Matjaž Feguš

Producer: Andraž Arko OFM

Screenplay: Jože Škofljanec

 

http://www.franciskani.si/500-let/film500/

Conventual franciscans in Slovenia

Vowed to purity, poverty and obedience, pledged to ideals of Gospel freedom as lived by st. Francis of Assisi, they live in monastic communities, but work among the people. They perform all sorts of missions and go there where they are most needed by the Church. They are conventual Franciscans.

Zaobljubljeni čistosti, uboštvu in pokorščini, zavezani idealom evangeljske svobode kot jih je živel sv. Frančišek Asiški, živijo v samostanskih skupnostih. Tuje jim ni nobeno poslanstvo in gredo tja, kjer jih Cerkev najbolj potrebuje. - Minoriti - Frančiškovi manjši bratje na Slovenskem.

Directed, produced and written by: Matjaž Feguš

Narrator: Frenk Muzek

http://minoriti.fegusfilm.com/